Hoe werk verpanden bij Pandhuis-Almere

Tijdens uw bezoek aan het Pandhuis-Almere worden uw waardevolle bezittingen door onze taxateur op waarde getaxeerd waarna wij samen met u in goed overleg
een pandbewijs opstellen waarop uw persoonsgegevens, omschrijving van uw goederen, beleenwaarde, beleningstermijn en bedrag van terugbetaling staan vermeld.

Vervolgens neemt de taxateur samen met u de voorwaarden voor het afsluiten van de tijdelijke belening met u door zodat u exact weet waar u aan toe bent en worden deze door u ondertekend. Daarna ontvangt u een kopie van het pandbewijs.

Deze dient u als tijdens het ophalen van de verpanding mee te nemen. Als u de belening bij ons komt ophalen dient u een dag van te voren met ons te bellen, zodat wij veilig en ruim voldoende de tijd hebben om uw verpanding klaar te zetten. Natuurlijk is het ook mogelijk de verpanding weer voor een nieuwe periode af te sluiten. Voor meer informatie over verpanden kunt u een bezoek brengen aan het Pandhuis-Almere aan de Stationsstraat 51.

Voorbeeld Pandbewijs Pandhuis-Almere

Let op!: Tijdens het afsluiten en ophalen van uw verpanding dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen..